२७ जेष्ठ २०८०, शनिबार

सामाजिक अस्तित्व र सामाजिक चेतना

उत्पादन सम्बन्धले भौतिक उत्पादक शक्तिहरूको विकासको निश्चित अवस्थासँग तादात्म्य सम्वन्ध राख्दछ । मानिसहरू आफ्नो जीवनमा