१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

बुद्धिजीवीको निर्माण

बुद्धिजीवीहरू समाजका स्वतन्त्र र स्वविवेकी समूह हुन् कि हरेक सामाजिक समूहका आ-आफ्ना खालका विशिष्ट बुद्धिजीवीहरू